عملیات حرارتی دو عدد تاور با طول 21 متر در محل کارفرما

یکی دیگر از خدمات این شرکت انجام عملیات حرارتی با بهره گیری از کوره موقت می باشد، به نحوی که دور تا دور قطعه مورد نظر توسط سازه های موقت عایق بندی شده و به طور کامل با حفظ فاصله مجاز پوشانده می شود. سپس در فواصل معینی مشعل ها بدون تماس مستقیم شعله با قطعه، حرارت دهی می کنند. از مزایای این تکنیک امکان مونتاژ و دمونتاژ سریع کوره، عدم نیاز به فضای وسیع و مجزا می باشد.

تجهیزات عملیات حرارتی کوره‌های موقت

  • مشعل های دمنده دار با سوخت گاز طبیعی و دیزل
  • تجهیزات کنترلی پرتابل و تمام الکترونیک
  • مدار های PLC مجهز به wifi
  • گراف ها و گزارشات به لحظه و کاملا مستند
  • عایق ها و استراکچر قابل حمل جهت ایجاد کوره موقت در هر مکانی

برخی پروژه‌های انجام شده

  • عملیات حرارتی دو عدد تاور با طول 21 متر در محل کارفرما
  • عملیات حرارتی تجهیزات پروژه سلمان مربوط به 5 دستگاه راکتور و یک دستگاه دی اریتور به وزن مجموع 450 تن