برخی از پروژه های انجام شده

 • عملیات حرارتی سه دستگاه مخزن مربوط به پروژه نفت مناطق مرکزی ایران به وزن مجموع 275 تن
 • عملیات حرارتی تجهیزات پروژه توسعه پالایشگاه آبادان به وزن مجموع 220 تن
 • عملیات حرارتی تجهیزات مربوط به پروژه گوره – جاسک به وزن مجموع 130 تن
 • عملیات حرارتی تجهیزات پروژه سلمان مربوط به 5 دستگاه راکتور و یک دستگاه دی اریتور به وزن مجموع 450 تن
 • تنش زدایی بیش از صد عدد شاسی فلزی با وزن بیش از 300 تن
 • آنیل 100 تن میلگرد فولادی
 • عملیات حرارتی دو عدد تاور با طول 21 متر در محل کارفرما
 • تنش زدایی موضعی خطوط جوش مخزن ذخیره پروژه نفت مناطق مرکزی ایران در محل کارفرما
 • تنش زدایی موضعی خطوط جوش مخزن پروژه توسعه پالایشگاه آبادان در محل کارفرما
 • تنش زدایی موضعی مولتی استیج میتران در محل کارفرما
 • تنش زدایی موضعی خطوط جوش اسکرابر پروژه ایستگاه کمپرسور گاز پل کله در محل کارفرما
 • عملیات حرارتی کیورینگ رنگ پروژه فلر آرین

به کمک متخصصان ما نیاز دارید؟ همین حالا تماس بگیرید.