وب سایت در حالت تعمیر و نگهداری است.

وب‌سایت گروه عملیات حرارتی به زودی به حالت عادی باز می‌گردد. تا آن زمان می‌توانید به وب‌سایت اصلی شرکت مصنوعات فلزی سنگین مراجعه فرمایید.